Zaštita osobnih podataka

Voditelj za zaštitu osobnih podataka je , sukladno članku 2. stavku 1 točci 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne Novine 103-03. 118-08. 41-08. 130-11. 106-12. pročišćeni tekst ) u daljnjem tekstu Zakon , osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti voditelja za zaštitu osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga zakona , prema kojem voditelj za zaštitu osobnih podataka :

  • -vodi brigu o zakonitosti obrade podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka
  • -provodi i primjenjuje proipse o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka
  • -upoznaje sve osobe zaposlene u dodiru sa obradom osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
  • -brine o izvršavanju obveza članka 14. i 17. Zakona
  • -omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona
  • -surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka

Voditelj je dužan čuvati povjerljivost informacija podataka za vrijeme obavljanja dužnosti te i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Službeni podaci voditelja za zaštitu osobnih podataka :
Ksenija Gabrić
Heinzelova 39 ,10000 zagreb
tel. 01 7775601
e mail :voditelj.optikaoptomed.hr@gmail.com